Nasza historia

    “Neuro-Logiczni” jest organizowaną po raz pierwszy konferencją naukową o tematyce neurologicznej, neurochirurgicznej i psychiatrycznej dla studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy
i doktorantów. Jej termin przypada w dniach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu (12-16.03).

     Do tematów przewodnich należeć będą współczesne wyzwania związane z COVID-19 w dziedzinie neurologii, neurochirurgii oraz psychiatrii, nowoczesne techniki diagnostyczne i zabiegowe oraz diagnostyka chorób rzadkich u dzieci i dorosłych. Ponadto, w ramach konferencji odbędą się warsztaty, w tym symulacja pacjenta z udarem niedokrwiennym na nowoczesnych fantomach w lubelskim Centrum Symulacji Medycznej. Dodatkowo, wydarzeniu towarzyszyć będzie panel dyskusyjny gości specjalnych, które transmitowane będą przez platformę Facebook.

     To wydarzenie o profilu edukacyjno-naukowym pozwala studentom postawić pierwsze kroki
w środowisku naukowym, zaś młodym lekarzom i doktorantom zdobyć doświadczenie niezbędne
w budowaniu dorobku naukowego.