Kontakt

STUDENKCIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dom Studenta nr 2
ul. Witolda Chodźki 9, pok. 4
20-093 Lublin